חושבים שחוקי הקנאביס בישראל לא יכולים להשתנות?

  • 23 הודו שעישנו ...קנאביס בעבר
  • 61 תומכים ב...מדיניות אי-הפללה לשימוש עצמי בקנאביס
  • 34 תומכים ב...לגליזציה של קנאביס לשימוש עצמי